Jaarcijfers Oost NL 2020: “Mooie resultaten én basis voor economisch herstel”

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL sluit het bewogen jaar 2020 af met mooie resultaten. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag 2020. Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: “We kijken terug op een jaar vol investeringen, waardevolle nieuwe vestigers en innovatieve R&D-programma’s. Een jaar ook waarin we volop hebben bijgedragen aan de basis voor economisch herstel. Digitalisering en verduurzaming zijn centrale thema’s bij diverse programma’s voor economisch herstel van overheden en de EU. Dit alles biedt kansen voor de ontwikkelkracht van heel Oost-Nederland.”

> Bekijk de belangrijkste cijfers in ons digitale jaarboek en lees meer over hoe Oost NL innovatieve bedrijven, projecten en initiatieven ondersteunt die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. 

> Of download ons volledige jaarverslag.

Resultaten

Samen met haar partners zorgde Oost NL voor substantiële investeringen in de regionale economie: bijna € 77,1 miljoen aan uitgelokte investeringen via het ontwikkelen van innovatieprojecten, en € 146,7 miljoen aan uitgelokte investeringen samen met andere investeerders en financiers in de regionale economie van Gelderland en Overijssel. Inclusief alle fondsen 

onder management investeerde Oost NL voor € 51,7 miljoen in startups en groeibedrijven en boekte het € 44,5 miljoen aan exit-opbrengsten. Daarnaast ondersteunden we 110 bedrijven met een Corona-OverbruggingsLening namens het Rijk met een totale omvang van € 39,6 miljoen. Nieuwe vestigingen en uitbreidingen van (internationale) bedrijven die Oost NL naar Oost-Nederland haalde, leiden naar verwachting in de komende drie jaar tot ruim 1.300 nieuwe directe arbeidsplaatsen en € 114 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. Ook hebben er zo’n 400 Oost-Nederlandse mkb-ers deelgenomen aan activiteiten om buitenlandse handel te vergroten.

Het financiële resultaat van Oost NL in 2020 bedroeg € 26,9 miljoen. Dit positieve resultaat is mede te danken aan succesvolle exit van HyGear. “In 2020 realiseerden wij de grootste exit uit de geschiedenis van Oost NL met de investering door de Canadese onderneming Xebec in portfoliobedrijf HyGear. HyGear gaat hiermee een nieuwe fase in van wereldwijde expansie. Met de opbrengsten kunnen wij hernieuwd investeren in kansrijke bedrijven om zo de regionale economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland duurzaam te laten groeien,’’ aldus De Jong. 

Kracht van Oost-Nederland

Guido van Woerkom, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Oost-Nederland beschikt met Oost NL over een ontwikkelingsmaatschappij die goed inspeelt op de behoeften van startende bedrijven en het zittende bedrijfsleven. De voortvarende uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL) laat zien dat Oost NL ondernemerschap en zorgvuldige daadkracht heeft. Oost NL blijft technologische innovatie ondersteunen, waar niet alleen het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook de inrichting van onze toekomstige samenleving profijt van heeft.”

Wendy de Jong herkent zich in die woorden: “Oost NL werkt vanuit een maatschappelijke missie: bijdragen aan technologische doorbraken die we moeten en kunnen maken op weg naar een duurzame samenleving. Daarvoor is in 2020 het fundament aanzienlijk verstevigd. Samen met onze partners stelden we de Strategische Innovatie Investeringsagenda op. De komende jaren zetten we vol in op een groene en digitale economie, met herstel en innovatie als uitgangspunten.” Dat de partners in de regio veel kunnen bereiken blijkt ook uit de toekenning van € 1,35 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. "Daarmee zetten we stappen in groene waterstof, quantumtechnologie en Artificiële Intelligentie. Daar profiteert ook onze regio van, denk aan AI-hub Oost-Nederland, het waterstofcluster rondom Arnhem en quantum- en fotonicabedrijven. Zo creëren we een voedingsbodem van innovatiekracht en ondernemerschap, waar heel Nederland en daarbuiten de vruchten van kan plukken,’’ besluit De Jong.

Oost NL
Origineel bericht van Oost NL