Steun van EU en regio voor vier innovaties die bijdragen aan duurzame economie van de toekomst

De biologische hybride aardappel, elektrische grondboormachines, een snelle virusscanner en de gecombineerde technologie voor direct hergebruik van afvalwater. De 20 bedrijven en kennisinstellingen die samen werken aan deze vier duurzame innovaties ontvangen hiervoor samen ruim € 4,5 miljoen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

Hybride aardappel voor biologische teelt.

De partners in het project 'HYBIO' willen het produceren en bevoorraden van de hybride aardappel (aardappels uit zaad) geschikt maken voor de biologische teelt. In het project HAASAP (eerder ondersteund door EFRO) is het veredelingsplatform en de bevoorradingsketen van de hybride aardappel ontwikkeld voor de gewone teelt. Met de proces- en productinnovaties uit het project HYBIO wordt de hybride aardappel resistent tegen de twee grootste plagen voor de biologische teelt; de coloradokever en de aardappelziekte (Phytophthora infestans). Ook wordt de biologische aardappelteelt versneld opgeschaald. Daarmee wordt de biologische hybride aardappel binnen Nederland en wereldwijd economisch aantrekkelijk. Het consortium bestaat uit BioVenture (Wageningen), CelaVita (Wezep), Germains Seed Technology (Aalten), Wageningen Universiteit (Wageningen), Wageningen Research (Wageningen).
Zij ontvangen een subsidie van de EU en de Provincie Gelderland van € 1.347.812. De totale kosten bedragen € 3.182.661.

Elektrische grondboormachines

In het project 'ELEGRO' werken drie partners aan de ontwikkeling van Electrische Grondboormachines die worden aangedreven met 100% duurzame energie. Door de toenemende vraag van bijvoorbeeld warmtepompen, vinden steeds vaker grondboringen plaats in binnensteden en op bouwplaatsen in stedelijke gebied. Gebruik van zware diesels op bouwlocaties wordt door strenge milieuregelgeving steeds moeilijker. Elektrische grondboormachines besparen op de uitstoot van CO2. Schadelijke uitlaatgassen waaronder stikstof emissies, roet en fijnstof behoren hiermee tot het verleden. Ook geluidsoverlast op de bouwplaatsen vermindert drastisch. In het project worden twee prototypes gebouwd voor een volledig elektrische boorwagen. Hiermee wordt praktijkervaring opgedaan om de business case te toetsen en verder aan te scherpen. Het consortium bestaat uit Duratherm (Elburg), WE Engineering (Lichtenvoorde), Conrad Stanen (Emmeloord). Zij ontvangen van de EU en de provincie Gelderland een subsidiebedrag van € 886.703. De totale kosten bedragen € 1.773.407.

Virus scannen met een chip

De partners in het VIRAPOC-project ontwikkelen een "lab-on-a-chip detectieplatform". Er wordt een snel virusdetectie-instrument gerealiseerd met gebruikmaking van verschillende sleuteltechnologieën (Nanotechnologie, Life Sciences, semiconductor en Fotonica). Om te voorkomen dat er grote uitbraken ontstaan als mensen elkaar weer meer ontmoeten, is het erg belangrijk om snel te kunnen testen op verspreiding van het virus. Ook is het belangrijk mensen te kunnen opsporen die het virus bij zich dragen en zich mogelijk ook niet ziek voelen. Een snelle screeningtest dient als vervanging voor een isolatie of thuisquarantaine. Hiermee wordt de impact van lokale virusuitbraken voor de economie en individu verminderd. Het consortium bestaat uit Micronit Microtechnologies (Enschede), NYtor (Nijmegen) Elect High-Tech Electronics (Weerselo) D'Andrea en Evers Desgin (Enter), Holland Innovative (Enschede). Zij ontvangen een subsidiebedrag van € 1.116.194 van de EU en de provincies Gelderland en Overijssel. De totale kosten bedragen € 2.790.486.

Direct hergebruik afvalwater

Het project 'NanoX'Op richt zich op direct hergebruik van (gezuiverd) afvalwater als drinkwater, of gelijkwaardige toepassing, waardoor geen grondwater gebruikt hoeft te worden. De vernieuwing van dit project zit in de combinatie van de 'Holle vezel nanofiltratie' en 'Avanced UV' technologie. De combinatie van deze, door de partners zelf ontwikkelde, technieken leidt tot een sterk verbeterd en duurzaam water-behandelproces van het afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een robuust, bestuurbaar en gecontroleerd proces met een lage CO2 footprint, uitstekende waterkwaliteit en laag chemicaliënverbruik. Hiermee wordt een schaalbare oplossing tot stand gebracht voor de wereldwijde uitdagingen rondom waterkwaliteit en -kwantiteit. Het consortium bestaat uit: NX Filtration (Enschede), Jotem Waterbehandeling (Vriezenveen), Van Remmen UV (Wijhe), Demcon (Optiqua) (Enschede) en Saxion (Enschede). Zij ontvangen een subsidie van € 1.156.947 van de EU en d Provincies Overijssel en Gelderland. De totale kosten bedragen € 2.706.560.

Origineel bericht van Oost NL